Kommer man på studierejse i hf?

Print Friendly, PDF & Email

Ja, i efteråret i 2.hf tager klassen med lærerne i fagpakkefagene på studierejse. Studierejsen har fagligt indhold og kan f.eks. indeholde et samarbejde med en relevant uddannelsesinstitution, hvor vi møder unge i et andet land med samme interesser.