Hvordan søger man ind på Det frie Gymnasium?

Print Friendly, PDF & Email

man søger ind via www.optagelse.dk ligesom til alle andre ungomsuddannelser. Det er ikke nødvendigt at skrive en motiveret ansøgning.