Hvad er ‘skolemødet’?

Print Friendly, PDF & Email

Skolemødet er Det frie Gymnasiums øverste myndighed og stedet hvor vi tager både små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid.. Det varer som regel 90 minutter og finder sted ca. en gang om ugen. Alle har 1 stemme når der skal træffes beslutninger og der skelnes ikke mellem elever og ansatte. 

Skolemødet er dog – i forlængelse af den ‘deltagelsesdemokratiske’ tradition – også mødestedet for en meget vigtig samtale og der tages løbende diskussioner om vigtige emner uden at der nødvendigvis altid skal besluttes noget.