Har Det frie Gymnasium et elevråd?

Print Friendly, PDF & Email

Vi har ikke et egentligt elevråd, da vores skolemøde er stedet hvor vi i fællesskab – ansatte og elever – diskuterer vigtige emner og tager små og store beslutninger med betydning for skolens drift og fremtid. I situationer hvor der er behov for at mødes i elevgruppen, arrangeres sådanne møder hen ad vejen.