Er det også afstandskriteriet der afgør om man bliver optaget i stx?

Print Friendly, PDF & Email

Ja. Grundlæggrnde er det også afstandskriteriet der afgør hvem der kan blive optaget på DfG. Skolemødet har imidlertid vedtaget at udvide med endnu en klasse (fra 4 til 5) fra skoleåret 2021/22. Vi håber dermed at kunne optage alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet.