Er dagligdagen mindre struktureret end på andre gymnasier?

Print Friendly, PDF & Email

Ligesom de fleste andre gymnasier har vi et skema der laver en ret klar struktur i hverdagen. Fag afløser fag og nogle gange brydes rytmen ved en ekskursion eller et tværfagligt projektarbejde. Det er som regel lærerne der laver de konkrete planer for undervisningen. Vi søger dog at give eleverne maksimal indflydelse på valg af emner samt konkrete undervisningsmæssige greb, der hvor dette jf. læreplanerne er muligt.