​Hvad hvis man søger Det frie Gymnasium som 2. prioritet – kan man så komme ind, hvis man ikke får sin 1. prioritet?

Print Friendly, PDF & Email

Det er der ingen garanti for. De sidste mange skoleår år har vi kun optaget 1.prioriteter. I skoleåret 2021-22 udvider vi  antallet af 1.g klasser fra 4 til 5 klasser, hvilket bør gøre det muligt for alle der søger Det frie Gymnasium som 1. prioritet at komme ind. Skulle der være pladser ledige efter alle 1.prioriteter er optaget vil der blive plads til 2. prioriterer – men der er ingen garanti herfor.