Kan man blive optaget på 2.HF?

Det kommer først og fremmest an på om der er plads. Tag kontakt til vores studievejleder Julie (jel@detfri.dk) for en nærmere afklaring.

Hvad er aldersgruppen på HF? Og hvor lang er en normal dag på HF?

En standard skoleuge på HF vil meget ofte fordele sig med 4 dage fra 0830-1545 og en dag fra 0830-1400… Nogle gange er dagene dog lidt kortere. Og enkelte gange kan der ligger undervisning efter 1545 – men det er kun under helt særlige omstændigheder. 

Hvad er gennemsnitsalderen for HF eleverne?

Gennemsnitsalderen for de elever der starter på det 2-årige hf svinger lidt fra år til år, men ligger typisk mellem 16 og 18 år. Vi ser dog hvert år elever der både er lidt yngre og lidt ældre.

Er skemaet ens hele året?

På Det frie Gymnasium skifter vi skema 5 gange om året for at skabe plads til fordybelse i forskellige fag samt til tværfaglige projekter i forskellige perioder af året. 

Hvad indebærer Camus-klubben?

Camus-klubben er en frivillig kunst- og litteraturklub, der mødes efter skoletid med en lærer. Man læser litteratur og diskuterer kunst. Nogle gange er det eleverne der bestemmer indholdet andre gange er det læreren der spiller ud.  Alle der har lyst kan være med. 

Hvor meget har HF- og STX-eleverne med hinanden at gøre i hverdagen? Er de meget opdelte?

STX og HF-2 -eleverne er ikke direkte forbundet med hinanden via undervisningen. Men de har klasseværelser der ofte ligger side om side og så mødes de konstant i kantinen og på fællesarealerne, og selvfølgelig til skolemødet ca. 1 gang om ugen. Endelig er der en ret blomstrende udvalgskultur i frokostpauserne og efter skoletid hvor eleverne ofte er med på kryds og tværs af årgange og afdelinger.

Hvor høj er jeres fraværsprocent?

Vi har også fravær på Det frie Gymnasium, f.eks. i forbindelse med sygdom. Vores fraværstal har ved de seneste mange opgørelser ligget på et gennemsnitligt niveau ifht andre stx og hf skoler. Man kan læse mere om hvordan vi håndterer fravær under vores studie- og ordensregler.

Hvor kommer eleverne primært fra?

Eleverne på Det frie Gymnasium kommer fra hele Storkøbenhavn. Enkelte elever kommer også så langt væk fra som Tisvildeleje, Helsingør og Næstved.

Hvor lang er en normal skoledag?

På Det frie Gymnasium har vi en lidt længere skoledag end på mange andre gymnasier da vi har skolemøde i 90 minutter ca. en gang ugentligt. Man skal som tommelfingerregel regne med at den gennemsnitlige uge byder på 4 dage fra 0830-1545 og 1 dag fra 0830-1400. Der kan dog forekomme undervisning senere end 1545 og der vil også være en del variation fra uge til uge.