Fagene i 8. og 9. klasse

Print Friendly, PDF & Email

I 8. – 9. kl. undervises du i de normale skolefag. Undervisningen sigter mod, at du kan afslutte din skolegang med de lovpligtige prøver og fortsætte din skolegang med en videre uddannelse og gerne fortsætte her på skolen i 10, klasse, gymnasiet eller hf.

I Grundskolen lægger vi vægt på at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til afgangsprøve i et eller flere fag. Vi vægter en høj grad af faglighed og engagement og forventer, at eleverne deltager og engagerer sig i den daglige undervisning. I Grundskolen anvender vi Fælles Mål og de tilhørende læseplaner, og vi retter undervisningen og målene i fagene med, hvad der i øvrigt kræves i folkeskolen.

Se endvidere nedenstående link til uvm. for en nærmere beskrivelse af fagenes mål.

Som supplement til de “normale” skolefag får du i løbet af året mulighed for at vælge et kursusfag. Fagene her er bredt sammensat. Eksempler kan være: Skriveværksted, musik, musical, krop og bevægelse, psykologi  med meget mere. Fagenes indhold sammensættes i samarbejde mellem lærere og elever i løbet af skoleåret.

Ud over den fagopdelte undervisning har vi en stor del af alternativ undervisning, som er med til at underbygge elevernes læring på tværs af fagene.  Se i øvrigt beskrivelsen af eksempler fra vores alternative undervisning i fanen til høje samt gå ind og kig på vores overordnede årsplan under: PRAKTISK INFO.

Vi har fravalgt at føre til prøve i faget historie, men underviser i faget sammen med samfundsfag og og dele af kristendomskundskab i faget: Kulturfag. 

I indeværende skoleår (19-20) er vi i gang med at undervise og føre til prøve i det nye fag: Håndværk og Design.

Her er under findes vores undervisningsplaner for fagene i grundskolen

 

uvm.dk