Fagene i 10. klasse

Print Friendly, PDF & Email

I 10. klasse er fagene tilrettelagt som en gymnasieforberedende undervisning i de obligatoriske fag; dansk, engelsk og matematik.

Se endvidere nedenstående link til Uvm. for en nærmere beskrivelse af fagenes overordnede indhold.

I Grundskolen lægger vi vægt på, at alle ansatte har relevant uddannelse og er i stand til at føre eleverne til eksamen i et eller flere fag. Vi vægter en høj grad af faglighed og engagement og forventer, at eleverne deltager aktivt og engageret i den daglige undervisning.

Vi har desuden fokus på, at de man i 10. klasse har tid til fordybelse i de 3 linjefag: Musik og Sammenspil, Medier og Kunst samt Samfund og Medborgerskab. Disse 3 fag har 6 lektioner ugentlig og afsluttes med et større linjefagsprodukt inden sommer. Vi viderefører næste skoleår alle de gode erfaringer, vi har samlet, og bygger videre på at skabe et spændende indhold. Gerne i samarbejde med dig!

Udover ovennævnte fag undervises der i fagene tysk/fransk, fysik/kemi og psykologi på valgfrie hold.

 

 

 

 

uvm.dk