Coronanyt

Print Friendly, PDF & Email

Opdatering d. 20 marts 2021

Fra på mandag(d. 22 marts) må vi igen åbne op for afgangsklasserne på ungdomsuddannelser.

Det bliver med fremmøde 50% af tiden, hvilket i praksis vil sige at 2.hf og 3.g kan møde op i vekslende uger.

I uge 12 bliver det 3.g som får fysisk undervisning, da 2.hf skriver SSO – god vind med skrivningen til jer!

For alle andre gælder følgende:
Udeskole fortsætter for 1.g, 2.g og 1.hf

HF-enkeltfag fortsætter virtuelt, men vi forventer, at I må komme ind på skolen i noget af tiden efter påske.

Til jer, der må møde op på skolen:
I skal testes for Covid-19, og I skal vise jeres testsvar til læreren.

Husk corona-hygiejne – sprit af, vask hænder, hold afstand, luft ud.

Hvis I skal selvisolere fordi I har været nære kontakter til en som er smittet, skal I skrive til jeres lærer senest kl. 8:00 samme dag hvor I følger med hjemmefra.

Hvis I er syge, er I syge – bliv hjemme. Hvis du testes positiv for covid-19, skal du give skolen besked. Skriv på mp@detfri.dk

Opdatering d. 19. marts 2021

I går aftes (torsdag d. 18. marts) vedtog Folketinget, at afgangselever i 9. og 10. klasse kan komme tilbage på skolerne og modtage undervisning.

Dog med et begrænset fremmøde, således at den enkelte klasse kun må være på skolen den ene uge og skal have virtuel undervisning den næste.
Vi er i gang med at få tilpasset vores planlægning til de nye vilkår. Derfor er det ekstra vigtigt, at I holder jer orienteret via lectio i den kommende uge.

For at genåbningen kan ske på en forsvarlig måde, opfordrer myndighederne desuden til, at alle grundskoleelever og lærere lader sig test to gange om ugen.
Der er desværre ingen ændringer endnu for 8. klasse. Så de fortsætter med 1 dags fremmøde udenfor om ugen og ellers virtuel undervisning.

Vi er i gang med at omstille os, så vi i den næste uge kan lave undervisning, hvor vi igen kan få eleverne tilbage, hvor det giver bedst mening.

Vi glæder os til, at vi kan møde mange af eleverne igen, og vi håber stadigvæk på, at vi kan være endnu mere sammen efter påskeferien.

Opdatering d. 9. marts 2021

Hurra – det ser ud til at vi kan lave en delvis genåbning fra mandag d. 15. marts.

I Hovedstaden kan eleverne komme i skole én dag om ugen til udendørsundervisning. Så det bliver på med uldsokkerne og uldtrøjerne. Men man skal se positivt på det. Hellere én dag end ingen dag.
Vi er meget glad for, at alle klasser får mulighed for at samles én gang om ugen.

Det gælder desværre ikke hf-enkeltfag som fortsat kun må modtage fjernundervisning.

De næste par dage skal gå med at gøre klar til at tage godt imod eleverne i næste uge. Hvordan og hvornår den enkelte klasse skal møde på skolen, vil blive meldt ud sidst på ugen.

Forudsætningen for genåbningen er, at elever og ansatte løbende bliver testet for COVID-19.

I grundskolen vil der gælde en kraftig opfordring til, at personale og elever har et negativ testresultat ved fremmøde, der højst er 72 timer gammel, mens et tilsvarende negativ testresultat for personale og elever på ungdomsuddannelserne vil være et krav.

Læs nyheden på UVMs hjemmeside

Mange hilsner
Sara, rektor

Opdatering d. 4. marts 2021

Brev fra børne- og undervisningsministeren

Opdatering d. 4. januar 2021

Det frie Gymnasium følger den generelle nedlukning i landet, og er overgået til virtuel nødundervisning frem til d. 17. januar.
Alle elever bedes holde øje med information i Lectio og Dapps. 
 
Vi håber meget at smittesituationen udvikler sig i den rigtige retning, således at vi kan komme fysisk i skole igen fra d. 18. januar. 
 
Hf-enkeltfag
Der starter virtuel undervisning d. 7. januar.
Nye hf-e elever bedes holde øje med deres mail og e-boks.

Læs mere her

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os, enten ved at booke en tid: https://www.detfri.dk/bestil-tid/ eller kontakte en studievejleder – Quri(qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).
 

Opdatering d. 18. December

Skolen starter efter ferien d. 4. januar.
De første tre dage; mandag d. 4.1, tirsdag d. 5.1 og onsdag d. 6.1 vil al undervisningen blive afviklet som virtuel nødundervisning.

Hf-e enkeltfag starter først torsdag d. 7.1

Vi ønsker alle en fredelig juleferie.

Opdatering d. 9. December

Fra onsdag d. 9. december er alle elever hjemsendt.

Alle klasser vil overgå til virtuel nødundervisning indtil jul.

Prøver og eksamener bliver afholdt som planlagt.

Som elev på HF enkeltfag, i STX, HF og Dragen skal du løbende holde dig orienteret via Dapps og Lectio for beskeder og undervisningsændringer.

Vi bliver alle nødt til at udvise ekstraordinær tålmodighed og forståelse, for vi alle kommer nemt og smertefrit gennem denne omgang nedlukning.

Pas godt på hinanden!

Opdatering d. 23. september

Aflysning af studierejser i 2.hf og 3.g i uge 40 2020

Tirsdag d. 22. september 2020 blev vi desværre nødt til at aflyse studieturene for 2.hf og 3.g efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Klasserne skulle have været afsted i uge 40.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid

Opdatering d. 12 august

Velkommen til skoleåret 2020/21

Vi skal passe godt på hinanden, derfor har vi lavet disse retningslinjer, som alle skal følge:

Corona – Generelle retningslinjer

Forebyggelse af smitte:
1. Syg – bliv hjemme
2. God håndhygiejne og hosteetikette
3. Hold afstand.
4. Hold din klasse/zone
5. Det anbefales at bruge mundbind på fællesarealerne (Anbefalingen er besluttet på skolemødet d.27/8)

Opdatering d. 11. maj for undervisning i Grundskolen:

Grundskolen 8. -10. klasse:

Efter de nye retningslinjer genoptager vi undervisningen for 8- 10 . klasserne fra mandag i uge 21.

Vi lægger et nyt skema for alle i lectio, og undervisningen vil foregå i Møllegade. Vi lægger retningslinjer for undervisningen samt et plan for, hvordan lokalefordelingen er ud til alle inden opstarten. 

Vi glæder os til at se alle vores elever igen…

Opdatering d. 17/4/2020

Skolens pedeller har gjort klar til på mandag, hvor 2. hf’erne og 3.g’erne kommer tilbage til fysisk undervisning som en del af 1. fase af genåbningen af Danmark.
Vi glæder os meget til at se dem igen.

Opdatering d. 14/4/2020

Information om undervisningen frem til 10. maj 2020

Dragen: Undervisningen er virtuel indtil videre til 10.maj. Alle afgangsprøver er aflyst.
Der er nødundervisning i mindre hold. Kontakt Peter eller Torben, hvis du ønsker at vide mere om muligheden for nødundervisningen.

1.g, 2.g, 1.hf: Al undervisning er virtuel indtil videre til 10. maj.
Der afvikles ingen eksamener, som erstattes af årskarakter. Mere information om karaktergivning afventer retningslinje fra BUVM.

2.hf og 3.g: Undervisningen er virtuel frem til 17. april . Fra d. 20. april vil der være undervisning på skolen i en del af lektionerne. Information om nyt skema følger.
Eksamen:
2.hf: i skriftlig dansk og engelsk og i mundtlig dansk og et andet fag.
3.g: i skriftlig dansk og et skriftligt studieretningsfag på A-niveau, samt mundtlig SRP.
Resten af fagene erstattes eksamen af årskarakter.

hf-enkeltfag: Al undervisning er virtuel indtil videre til 10. maj. Fremfor at aflægge prøve afslutter de fag med at få en afsluttende årskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten.


 


Opdatering d. 11/3/2020

Fredag d. 13.3 gik Det frie Gymnasium Online i luften
virtuel undervisning af eleverne i alle afdelinger.

Kære alle elever og forældre,

Spørgsmål angående Dragen, bedes I skrive en mail til, Peter Futtrup(pf@detfri.dk) eller Torben Lind Jensen (tlj@detfri.dk).
Spørgsmål angående gym/hf bedes I skrive til Sara Mac Dalland (sd@detfri.dk) eller Mette Petersen (mp@detfri.dk)
Spørgsmål angående HF enkeltfag bedes I skrive til sekretær Line Frank(lfr@detfri.dk)

HF-enkeltfag studievejledning book en tid hos en studievejleder HER. Du er også velkommen til at sende en mail til Quri (qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).

Vi håber, at I i den nærmeste tid vil udvise tålmodighed og forståelse for den ekstraordinære situation.

Vi ønsker, at I først og fremmest passer godt på jer selv og jeres familier, og vi skal nok holde jer løbende orienterede herfra skolen.

Til nuværende elever, hold jer orienteret via dapps og lectio.

SPØRGSMÅL OG KONTAKT

Spørgsmål angående Dragen, bedes I skrive en mail til, Peter Futtrup(pf@detfri.dk) eller Torben Lind Jensen (tlj@detfri.dk).

Spørgsmål angående gym/hf bedes I skrive til Sara Mac Dalland (sd@detfri.dk) eller Mette Petersen (mp@detfri.dk)

Spørgsmål angående HF enkeltfag bedes I skrive til sekretær Line Frank(lfr@detfri.dk)

HF-enkeltfag studievejledning book en tid hos en studievejleder HER. Du er også velkommen til at sende en mail til Quri (qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).


Se et udpluk af hvad vores elever har produceret under vores virtuelle undervisning