Kategoriarkiv: Ikke kategoriseret

1970 til 2020 – Det frie Gymnasium fylder 50 år

Vores planer var at fejre det med et brag af en fest i september 2020 sammen med rigtig mange af vores tidligere og nuværende elever og ansatte.
Men på grund af corona bliver det ikke muligt at afholde arrangementet, som vi havde tænkte os. Vi skal derfor finde en ny løsning på vores virtuelle Skolemøde i løbet af maj.

Så hvis du gerne vil være informeret om planerne, så tilmeld dig vores nyhedsmail E-mail kontakt tilmelding

Mange hilsner
Alle os på Detfri ❤

Coronanyt

Opdatering d. 4. januar 2021

Det frie Gymnasium følger den generelle nedlukning i landet, og er overgået til virtuel nødundervisning frem til d. 17. januar.
Alle elever bedes holde øje med information i Lectio og Dapps. 
 
Vi håber meget at smittesituationen udvikler sig i den rigtige retning, således at vi kan komme fysisk i skole igen fra d. 18. januar. 
 
Hf-enkeltfag
Der starter virtuel undervisning d. 7. januar.
Nye hf-e elever bedes holde øje med deres mail og e-boks.

Læs mere her

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte os, enten ved at booke en tid: https://www.detfri.dk/bestil-tid/ eller kontakte en studievejleder – Quri(qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).
 

Opdatering d. 18. December

Skolen starter efter ferien d. 4. januar.
De første tre dage; mandag d. 4.1, tirsdag d. 5.1 og onsdag d. 6.1 vil al undervisningen blive afviklet som virtuel nødundervisning.

Hf-e enkeltfag starter først torsdag d. 7.1

Vi ønsker alle en fredelig juleferie.

Opdatering d. 9. December

Fra onsdag d. 9. december er alle elever hjemsendt.

Alle klasser vil overgå til virtuel nødundervisning indtil jul.

Prøver og eksamener bliver afholdt som planlagt.

Som elev på HF enkeltfag, i STX, HF og Dragen skal du løbende holde dig orienteret via Dapps og Lectio for beskeder og undervisningsændringer.

Vi bliver alle nødt til at udvise ekstraordinær tålmodighed og forståelse, for vi alle kommer nemt og smertefrit gennem denne omgang nedlukning.

Pas godt på hinanden!

Opdatering d. 23. september

Aflysning af studierejser i 2.hf og 3.g i uge 40 2020

Tirsdag d. 22. september 2020 blev vi desværre nødt til at aflyse studieturene for 2.hf og 3.g efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
Klasserne skulle have været afsted i uge 40.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger her:
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/sociale-arrangementer-ifm-dagtilbud-skoler-og-andre-boer-aflyses-i-den-kommende-tid

Opdatering d. 12 august

Velkommen til skoleåret 2020/21

Vi skal passe godt på hinanden, derfor har vi lavet disse retningslinjer, som alle skal følge:

Corona – Generelle retningslinjer

Forebyggelse af smitte:
1. Syg – bliv hjemme
2. God håndhygiejne og hosteetikette
3. Hold afstand.
4. Hold din klasse/zone
5. Det anbefales at bruge mundbind på fællesarealerne (Anbefalingen er besluttet på skolemødet d.27/8)

Opdatering d. 11. maj for undervisning i Grundskolen:

Grundskolen 8. -10. klasse:

Efter de nye retningslinjer genoptager vi undervisningen for 8- 10 . klasserne fra mandag i uge 21.

Vi lægger et nyt skema for alle i lectio, og undervisningen vil foregå i Møllegade. Vi lægger retningslinjer for undervisningen samt et plan for, hvordan lokalefordelingen er ud til alle inden opstarten. 

Vi glæder os til at se alle vores elever igen…

Opdatering d. 17/4/2020

Skolens pedeller har gjort klar til på mandag, hvor 2. hf’erne og 3.g’erne kommer tilbage til fysisk undervisning som en del af 1. fase af genåbningen af Danmark.
Vi glæder os meget til at se dem igen.

Opdatering d. 14/4/2020

Information om undervisningen frem til 10. maj 2020

Dragen: Undervisningen er virtuel indtil videre til 10.maj. Alle afgangsprøver er aflyst.
Der er nødundervisning i mindre hold. Kontakt Peter eller Torben, hvis du ønsker at vide mere om muligheden for nødundervisningen.

1.g, 2.g, 1.hf: Al undervisning er virtuel indtil videre til 10. maj.
Der afvikles ingen eksamener, som erstattes af årskarakter. Mere information om karaktergivning afventer retningslinje fra BUVM.

2.hf og 3.g: Undervisningen er virtuel frem til 17. april . Fra d. 20. april vil der være undervisning på skolen i en del af lektionerne. Information om nyt skema følger.
Eksamen:
2.hf: i skriftlig dansk og engelsk og i mundtlig dansk og et andet fag.
3.g: i skriftlig dansk og et skriftligt studieretningsfag på A-niveau, samt mundtlig SRP.
Resten af fagene erstattes eksamen af årskarakter.

hf-enkeltfag: Al undervisning er virtuel indtil videre til 10. maj. Fremfor at aflægge prøve afslutter de fag med at få en afsluttende årskarakter, som ophøjes til prøvekarakter. Læreren skal forud for afgivelse af karakteren afholde en faglige vurderingssamtale med kursisten.


 


Opdatering d. 11/3/2020

Fredag d. 13.3 gik Det frie Gymnasium Online i luften
virtuel undervisning af eleverne i alle afdelinger.

Kære alle elever og forældre,

Spørgsmål angående Dragen, bedes I skrive en mail til, Peter Futtrup(pf@detfri.dk) eller Torben Lind Jensen (tlj@detfri.dk).
Spørgsmål angående gym/hf bedes I skrive til Sara Mac Dalland (sd@detfri.dk) eller Erik Gade (eg@detfri.dk)
Spørgsmål angående HF enkeltfag bedes I skrive til sekretær Line Frank(lfr@detfri.dk)

HF-enkeltfag studievejledning book en tid hos en studievejleder HER. Du er også velkommen til at sende en mail til Quri (qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).

Vi håber, at I i den nærmeste tid vil udvise tålmodighed og forståelse for den ekstraordinære situation.

Vi ønsker, at I først og fremmest passer godt på jer selv og jeres familier, og vi skal nok holde jer løbende orienterede herfra skolen.

Til nuværende elever, hold jer orienteret via dapps og lectio.

SPØRGSMÅL OG KONTAKT

Spørgsmål angående Dragen, bedes I skrive en mail til, Peter Futtrup(pf@detfri.dk) eller Torben Lind Jensen (tlj@detfri.dk).

Spørgsmål angående gym/hf bedes I skrive til Sara Mac Dalland (sd@detfri.dk) eller Erik Gade (eg@detfri.dk)

Spørgsmål angående HF enkeltfag bedes I skrive til sekretær Line Frank(lfr@detfri.dk)

HF-enkeltfag studievejledning book en tid hos en studievejleder HER. Du er også velkommen til at sende en mail til Quri (qj@detfri.dk) eller Julie(jel@detfri.dk).


Se et udpluk af hvad vores elever har produceret under vores virtuelle undervisning

 Fravær på Det frie Gymnasium

2017-2018

Det samlede fravær på Det frie Gymnasium i skoleåret 2018-19 er opgjort til
10,7 %.

Tallet indbefatter fravær for alle elever på 1.g, 2.g, 3.g, 1.hf, 2.hf samt hf-enkeltfag.

I tallet er medregnet fravær for alle elever, herunder elever hvis fravær i afgrænsede perioder har været ekstraordinært højt pga. særlige omstændigheder (f.eks. som følge af forløb med akut sygdom). Isoleret set var det samlede fravær på stx og hf2 årgangene som følger:

 

1.g

2.g

3.g

1.hf

2.hf

Samlet fysisk fravær for årgangen

7,3%

8%

8,8%

10,7%

11,2%

2018-2019

Det samlede skriftlige fravær for stx, det 2-årige hf samt hf-enkeltfag er for skoleåret 2018-19 udregnet til 18,7%

 

STX

HF2

HFe

Fysisk fravær

7,7

10

29,2

Skriftligt fravær

11

17,2

58,5

Random image