Grundforløbet på det 2-årige HF

Print Friendly, PDF & Email

Hele det første år i 1. HF kaldes grundforløbet. Formålet med dette er at gøre dig i stand til at beslutte, hvilken fagpakke du skal vælge, og dermed, hvilket fokus der skal være for resten af din HF uddannelse.

Din grundforløbsklasse er din stamklasse det første år og 
dine teamlærere vil introducere dig og din klasse for Det frie Gymnasiums særlige dannelsesorienterede undervisningskoncept ‘Diskussionsbaseret Undervisning’.
Teamlærerne vil også løbende tale med dig om dine valg af puljetimer og fagpakke på baggrund af de faglige evalueringer, der gennemføres i grundforløbet. Men det er også i mødet med
 fagene og projektforløbene, at du bliver klar til at træffe dit valg af fagpakke.  Du vil f.eks. få et koncentreret projektforløb med samfundsfag, der vil give dig muligheden for at overveje, om du vil vælge en af fagpakkerne med samfundsfag på B-niveau.  

Du vil også arbejde i dybden med et kunstnerisk fag, der samtidig vil kunne danne udgangspunktet for dit valg af fagpakke.

Du vil få en matematikundervisning, der sigter på at afklare dit forhold til faget, således at du både i løbet af grundforløbet, men også efterfølgende vil kunne modtage en undervisning, der målrettes dit faglige niveau.    

Undervejs i grundforløbet får du også valget mellem forskellige puljetimer, der mere individuelt retter sig imod særlige interesser og behov du måtte have. Undervisningen i grundforløbet tegnes også af store fag som f.eks. dansk, engelsk og historie, der vil være gennemgående på både 1. og 2. år af uddannelsen.  Efter det første år afslutter du matematik på C, og naturfagspakken og evt dit kunstneriske fag. 

2. HF
Når du har valgt din fagpakke, vil du herefter blive en del af en ‘fagpakkeklasse’, hvor undervisningen tones efter fagpakkens overordnede faglige og professionsorienterede indhold. 

I tråd med Det frie Gymnasiums fokus på demokratisk dannelse og elevinddragelse vil der i arbejdet med fagpakketoningen være store muligheder for at få medindflydelse på det faglige indhold. 
I alle fag arbejdes i forlængelse af Det frie Gymnasiums lange tradition for fagligt udviklende fremadrettede evalueringer.